Cílem a posláním naší společnosti je poskytnout službu klientům, kteří mají zájem ochránit svůj majetek. Naším klientům nabízíme jednoduché a praktické řešení ochrany lodí před nepříznivými klimatickými jevy, znehodnocením jinými vlivy či mechanickým poškozením.

K tomuto účelu využíváme recyklovatelné teplem smrštitelné bariérové fólie. Tyto ochranné fólie dokáží díky odborné aplikaci zabalit loď a hermeticky uzavřít interiér lodi a ochránit ho tak před znehodnocením v průběhu zazimování lodě, či v období, kdy loď není využívána. Současně s ochrannou fólií jsou nainstalovány i větrací mřížky, případně i vstup do interiéru lodi. Díky větrání je zajištěno, že nakumulovaná vlhkost v interiéru nezůstává uzavřena uvnitř zabalené lodi. Tím pádem může vnitřní prostor „dýchat“ a nedochází ke znehodnocení majetku klienta.

2017022701

Teplem smrštitelné fólie dokáží hermeticky uzavřít a ochránit obalený produkt. Postup aplikace je následovný: přes produkt je položena fólie. Za použití teplovzdušné pistole započne ve fólii dvouosý proces smrštění. Tento proces funguje ve všech směrech, fólie je schopna smrštění až o 25%. Díky tomu je schopna se přizpůsobit jakémukoliv povrchu, vytvoří tenkou, jednotnou, celistvou a velmi pevnou ochrannou vrstvu. Kopíruje tak dokonale povrch baleného produktu.

 

 

 

2017022702

Díky malému profesionálnímu týmu nabízíme zákazníkovi individuální řešení na míru s cílem maximalizace spokojenosti naších klientů. Aplikace ochraných fólií na produkty našich zákazníků se z našeho pohledu jeví jako velice ekonomický krok. Cena zabalení lodi do smršťovací fólie je v porovnání s hodnotou lodi zanedbatelná. Nicméně dokáže ochránit hodnotný majetek před poškozením a prodlouží tak jeho životnost a hodnotu.  Nespornou výhodou je velice jednoduchá instalace na jakýkoliv produkt. Mobilita je další výhodou ekofólie. Není potřeba předměty nikam převážet. Naši zaměstnanci jsou schopni dojet na jakékoliv místo a zde provést všechny úkony spojené se zabalením pruduktů do ochranných fólií. Naše služba je postavena na mobilní jednotce. Jedná se o vozík se speciální konstrukcí, kde je možné převážet role ochranných fólií společně s potřebným příslušenstvím k bezproblémové instalaci fólií. Díky rozměrům v maximální délce 2 metrů je zaručena perfektní mobilita a možnost instalace na kterémkoliv místě v maríně, skladu, staveništi a jiných i těžko přístupných místech.

Stejně jako samotné zabalení, zajišťujeme i odstranění ochranných fólií. Zákazník tedy nemusí mít starost ani s vybalováním svého majetku. Na přání klienta je možné profesionálně odstranit fólii z jeho produktu a dále využít použitý materiál pro recyklaci a jeho další využití v budoucnosti. Díky zpětné recyklovatelnosti jsou fólie velice ekologické. Jsou již produktem recyklace a mohou se mnohokrát vrátit do kruhu zpětného využití.


20170227032017022706

2017022705 2017022704