Na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb zajistíme svoz odpadu přímo z areálu Vaší firmy. Odpadá tak starost, jak s odpady naložit a především, jak je ekologicky recyklovat/zlikvidovat. Díky našim silným partnerům skončí Váš odpad v recyklačních linkách, či v jiném, k tomu určeném zařízení.

Materiály které svážíme

  • Sklo
  • Plasty
  • Papír
  • Kovy
  • Dřevo